top of page

STUDIO  

rakett6899.png
balestrand kommuneskjold.png

Ein del av draumen vår er å trekke kunstnarar, musikarar og andre kreative menneske til kunstbygda Balestrand. Ved sida av hotellet står ein stor grønn bygning som tidlegare hovudsakleg har blitt brukt som lagringsplass, men det har og vore nytta som atelier for diverse kunstnarar gjennom tidene. 

Vi ønskjer å forvandle dette bygget til eit studio av kvalitet, der ein har alt av nødvendig utstyr, lydisolerte rom for recording, og eit område som er kjekt å oppholde seg i for å lage musikk eller kunst. Det vil og vere eit mindre rom tilgjengeleg som vil fungere som eit mindre studio eller eit atelier, alt etter ønskje. Vi vil og lage ei leilighet i første etasje for overnatting som skal kunne romme både artist og crew. 

 

Prosjektet starter allereie no i 2022 og vi gledar oss til å ønskje artistar og kunstnarar velkomne i framtida! 

 

Oppdateringar kjem fortløpande

Ønskjer du å leige huset for å lage musikk medan du venter på at studioet blir ferdig? Ta kontakt!

 

Send oss ein epost på info@balestrand.com

bottom of page